Pa regjistrim dhe hyrje, mund të ngarkoni foto të shumta ende (png/jpg/jpeg/bmp) ose fotot dhe t'i kthejnë në një figurë lëvizëse në formatin e dhuratave falas online.
Intervaliteti Intervali i kohës, në sekonda, në të cilën shfaqet çdo figura, aq më i vogël numri, aq më shpejt.
Gjerësia Gjerësia e imazhe dinamike të gjenerizuar dhuf. Vlera është midis 100 dhe 500.
Lartësia: Lartësia e imazhit dinamik të gjenerizuar të dhuratave. Vlera është midis 100 dhe 500.
File Zgjidh ose fotot që dëshiron t'i sintetizoni dhuratat dhe t'i ngarkojnë në rregull.


wait loading... ...English Español Français Português 日本語 Italiano Deutsch اردو 中文
Русский العربية فارسی Polski हिंदी Tiếng Việt Türkçe Indonesia বাঙ্গালি
more languages...